Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monopolistická konkurence

Nejvíce připomíná dokonalou konkurenci.
- vyznačuje se velkým množstvím malých nebo středních firem

- diferencovaný produkt

- vstup a výstup z odvětví jsou snadné, neexistence bariér vstupu firem do odvětví

- blíží se dokonalé konkurenci, liší se však tím, že výrobky jednotlivých firem jsou zde
diferencovány ( např. design)

- diferenciace výrobku vytváří na trhu velmi specifickou situaci

- výrobky jednotlivých firem jsou na jedné straně poměrně blízkými substituty, ale na druhé straně si vytvářejí své vlastní relativně samostatné trhy

- monopolistická konkurence v důsledku diferenciace výrobků umožňuje firmám zvýšit cenu nad náklady příležitosti a dosahovat ekonomického zisku

- při diferenciaci výrobku má smysl i reklama

- prvky konkurence jsou při této tržní struktuře dosti silné, a proto není ekonomický zisk firem nikdy příliš vysoký

- firma v této situaci má velmi malou kontrolu nad cenou a nezná předem odezvu svých konkurentů

Žádné komentáře:

Okomentovat