Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Očekávané přínosy, šance a rizika spojená se vstupem ČR do EU

Přínosy a šance :
- zapojení do mezinárodní dělby práce
- liberalizace ZO
- změna struktury českého ZO
- zahraniční investice
rizika :
- přílišný dovoz může prohloubit deficit běžného účtu platební bilance ČR
kroky vstupu ČR do EU :
- dohoda o přidružení ČR k ES podepsána 1993, v platnost 1995, účelem je vytvořit předpoklady k volnému pohybu zboží, kapitálu a služeb, odstranění překážek v podnikání
- liberalizace pohybu pracovních sil bude možná až po vstupu ČR do EU
- ČR se vůči OECD zavázala, že jakékoli výhody, které poskytne zemím ES, poskytne i ostatním členským zemím OECD
- 1995 (druhá) Bílá kniha O přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na integraci do vnitřního trhu Evropské unie

Žádné komentáře:

Okomentovat