Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Absolutní monopol

Monopol (absolutní monopol či úplný monopol) je protipólem dokonalé konkurence.
Základní předpoklady:
- existence jediného výrobce
- diferenciace produktu
- bariéry vstupu jiných firem do odvětví

Protože monopol je jediným výrobcem daného zboží, křivky individuální a tržní nabídky jsou totožné. Stejně poptávka po produkci jedné firmy je stejná s poptávkou v odvětví, proto individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou křivkou.

Rovnováha monopolu
Na rozdíl od dokonalé konkurence, v nedokonalé konkurenci individuální poptávková křivka klesá, křivka mezních příjmů klesá rychleji než křivka poptávky.

Žádné komentáře:

Okomentovat