Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomická efektivnost trhu dokonalé konkurence

V podmínkách dokonalé konkurence spotřebitelé zvyšují svou spotřebu až do výše, kdy ceny odpovídají mezním užitkům. Rovněž firmy zvyšují výstup až do body, kdy se mezní náklady rovnají cenám. Na trhu pak vzniká rovnováha, při níž se mezní náklady rovnají ceně, která je v podmínkách dokonalé konkurence totožná s mezním a průměrným příjmem.

V podmínkách dokonalé konkurence při rovnováze na trhu dosahují spotřebitelé maximálního užitku a firmy minima nákladů. Za těchto okolností jsou ekonomické zdroje alokovány na úrovni celé společnosti efektivně.

Technická efektivnost (šířeji dynamická efektivnost) je pro výrobce na dokonale konkurenčním trhu podmínkou pro udržení se na trhu. V případě technické neefektivnosti používá výrobce více energie a jeho mezní a průměrné náklady jsou vyšší v důsledku zastaralých strojů nebo technických postupů.

Dokonalá konkurence zajišťuje dynamickou a technologickou efektivnost stejně účinně jako alokační efektivnost. Firmy, které vstupují do konkurence, s firmami, které mají vyšší technickou a technologickou efektivnost, nemají šanci obstát a trh je vyřadí.

Žádné komentáře:

Okomentovat