Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poptávka

definice poptávky - poptávka je množství zboží, které kupující jsou ochotní koupit za určitou cenu.
- kupující reagují obvykle na zvýšení ceny statku tím, že jsou ochotni koupit menší množství než dříve, na snížení ceny reagují zpravidla obráceně - jsou ochotní koupit větší množství statku.

všeobecný zákon poptávky
je zákon " klesající poptávky" - poptávané zboží je v nepřímé úměře k ceně (poptávané zboží se mění v opačném směru než cena )

- je-li příjem kupujících daný, mohou za něj při nižších cenách koupit větší množství určitého statku a naopak. Této příčině klesající poptávky s rostoucí cenou říkáme - důchodový efekt.
- důchodový efekt je zesilován tím, že kupující mají různé výše příjmů =>při vyšší ceně přestanou výrobek kupovat lidé z nižších příjmových vrstev
- při důchodovém efektu lidé uspokojují danou potřebu ve větší míře nebo rozšiřují užití určitého statku na delší účely
- v reakci na zvýšení ceny mění lidé strukturu své potřeby, snižují podíl dražšího statku a zvyšují podíl jiných - substituční efekt

Žádné komentáře:

Okomentovat