Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Posun křivky poptávky

- změny, které vedou k posunu po poptávkové křivce
- změny, které vedou k posunům křivky samotné

1. změna příjmů spotřebitelů
- dochází-li k růstu příjmů, jsou lidé ochotni nakoupit
větší množství daného statku, i když se jeho cena nemění
- samotná změna ceny daného statku se projevuje jako změna
příjmu ( důchodový efekt)

2. změny cen jiných substitů
- dojde-li ke změně ceny jednoho statku, posune se mnohdy křivka poptávky po jiném statku
- některé statky jsou v určitém kvantitativním poměru navzájem nahraditelné - substituty, změna jeho ceny působí opačným směrem než cena statku, který zkoumáme
- komplement - statek, který doprovází spotřebu zkoumaného statku, změna ceny komplementu působí stejným směrem jako by působila změna ceny zkoumaného statku

Žádné komentáře:

Okomentovat