Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Struktura trhu

- konkurence má na různých trzích rozdílnou podobu
- souhrn podmínek charakteristických pro určitý trh označujeme jako strukturu trhu

Struktura trhu se vyznačuje těmito charakteristickými rysy:
1. počet firem, které na daném trhu působí
2. velikost firem,
3. charakter statku, který vyrábějí
4. podmínky vstupu do odvětví a výstupu z něho.

Dokonale konkurenční trh
- tržní struktura, kdy na trhu působí velké množství malých firem, z nichž žádná nemá významný podíl na trhu => žádná z firem nemůže výrazně ovlivnit cenu
- statky jsou stejnorodé ( např. uhlí), spotřebiteli je lhostejné, která firma statek vyrobila, protože kvalita je stejná
- vstup do odvětví není ničím omezen => firma vstupující do tohoto odvětví může nakupovat výrobní vstupu za stejných podmínek jako firmy, které zde již působí
- výstup je rovněž snadný, lze snadno prodat použité kapitálové statky
- všechny ekonomické subjekty jsou dokonale informovány
- žádná firma ani spotřebitel nemůže ovlivnit cenu

Žádné komentáře:

Okomentovat