Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Oligopol

- typicky oligopolním odvětvím je automobilový, letecký či elektronický průmysl

- oligopol se jako tržní struktura vyznačuje malým počtem firem vyrábějících celou nebo převážnou většinu nabídky odvětví

- vstup do odvětví může být relativně volný, mohou zde však existovat určité překážky vstupu (souvislosti s technologickým optimem a rozsahem nutných investic)

- oligopolní struktura obsahuje prvky konkurence i monopolu, v praxi se oligopolní firmy chovají rozdílně

- postupují-li ve shodě, jsou schopny se přiblížit monopolu, maximalizace zisku = cenové vůdcovství, kdy je jedna z firem v postavení uznávaného vůdce, nebo při existenci kartelových či nepsaných dohod

- shoda může být narušena, když jedna z firem začne snižovat ceny = cenová válka, firmy si předháněním ve snižování cen způsobují ztráty = prospěch zákazníků

- vedle cenové konkurence se setkáváme i s prvky necenové konkurence, která vychází z kvality zboží, jejich vysoké technické úrovně, reklamy

- antimonopolní zákonodárství zakazuje kartelové dohody, prosazuje se na oligopolních trzích cenové vůdcovství, kdy ostatní firmy následují ve směru poklesu i vzestupu cen

V praxi převažuje oligopol a jeho základní rysy jsou:
1) existence několika firem v odvětví
2) zpravidla diferencovaný produkt
3) bariéry vstupu znemožňující příchod nových firem. Každá firma je natolik silná, že může stanovit cenu vyšší než mezní náklady (P>MC).

Chování firem v oligopolu je ovlivněno vzájemnou závislostí.

Žádné komentáře:

Okomentovat