Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vymezení reálního a finančního kapitálu

- Kapitál existuje v tržní ekonomice v několika formách. Z hlediska mikroekonomie je důležité rozlišovat zejména mezi reálným a finančním kapitálem.

Finanční kapitál: - slouží k financování nákupů reálného charakteru
- peníze, CP, akcie, obligace…

Reálný kapitál: - je pojem používaný pro kapitálové statky
- stroje, budovy, haly, zařízení…

Význam úspor a investic v ekonomickém růstu:

- Ekonomické subjekty spoří, protože vzdání se současné spotřeby zvýší spotřebu v budoucnu, získávají tím úrok, který je dodatečným příjmem.
- Uspořené prostředky prostřednictvím bank jsou poskytovány jako úvěry firmám, jež za ně nakupují kapitálové statky, a tím umožňují zvýšit rozsah výroby (dalším investováním).
- O tento přírůstek se dělí vlastník firmy s vlastníkem finančního kapitálu. Podíl vlastníka úspor nabývá podoby úroku.

- Finanční neboli kapitálový trh umožňuje těm kdo chtějí podnikat, ale nemají prostředky, podnikat. A těm kdo mají finanční prostředky zaručuje dodatečný příjem za jejich aktiva.

- Na finančním nebo kapitálovém trhu vystupují peníze a CP. Jeho podstatou jsou úvěrové vztahy přinášející výnos majitelům kapitálu. Vklady v bankách jsou jedna z forem – úrok. Bankovní úvěry druhou formou – z úvěru platí úrok bance, přitom výnosy z podnikání jim současně musí přinést zisk.

Žádné komentáře:

Okomentovat