Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Produkční funkce

Snaha minimalizovat vstupy a maximalizovat výstupy firmy. Vztah mezi vstupy a výstupy lze vyjádřit jako produkční funkci. Q= F(L,K,N) produkce je funkcí práce, kapitálu a půdy

Křivky produkční funkce, izoprodukce, označujeme jako izokvanty. Jsou to možné kombinace práce a kapitálu, tedy kombinace výrobních faktorů – křivky závisí i od použitých technologií… atp.

Obdobně jako u spotřebitele definujeme křivku důchodovou(rozpočtovou) zde definujeme křivku stejných nákladů. Křivka ukazuje na kombinace výrobních faktorů, které lze zakoupit při výdajovém omezení firmy.

Nejefektivnější bude bod doteku izokvanty s křivkou stejných nákladů(rozpočtová).

V krátkém období se mění variabilní náklady a v dlouhém i fixní, protože v dlouhém období může firma investovat do rozšíření výroby či naopak..

Co se týče volby výrobků :
Pod rozpočtovou se nachází křivka výrobních možností – kombinace množství druhů výrobků pro dosažení optima… a místo izokvant jsou zde indiferenční křivky -… dotek indiferenční, rozpočtové a výrobních možností.. = optimum

Žádné komentáře:

Okomentovat