Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Právnické osoby

družstvo
- společenství neuzavřeného počtu osob: min. 5 fyzických nebo 2 právnické osoby
- za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb členů
- členové družstva neručí za závazky družstva (ztráty kryjí jen do výše svého členského vkladu, pokud neurčují stanovy jinak).
- družstvo ručí celým svým majetkem (min. základní kapitál je 50 000,- Kč)
- nejvyšší orgán: členská schůze (každý člen 1 hlas)
- statutární orgán: představenstvo
- kontrolní orgán: kontrolní komise

Ostatní (nepodnikají s cílem dosáhnout zisku):
- státní podniky
- rozpočtové a příspěvkové organizace
- neziskové organizace
- nadace
- občanská sdružení apod..

zřizovány k provozu škol, nemocnic, sociálních zařízení, klubů

Žádné komentáře:

Okomentovat