Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Náklady firmy v krátkém období

• lze rozdělit na fixní a variabilní náklady

Fixní náklady se s růstem rozsahu výroby nemění.
Variabilní náklady se s růstem rozsahu výroby mění.

Celkové náklady firmy jsou pak součet nákladů variabilních a fixních.

Firma se analyzuje i mimo jiné poměrem růstu výstupů - Mezní náklady jsou přírůstkem nákladů spojeným se zvýšením výstupů o jednotku, zatímco průměrné náklady jsou podílem celkových nákladů a celkového výstupu.
Ale sleduje i vývoj tržeb (příjmů) – průměrný příjem je podíl celkového příjmu (celkových tržeb) a celkového výstupu. Mezní příjem je příjem dosažený z poslední vyrobené a prodané jednotky výstupu.

Žádné komentáře:

Okomentovat