Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence

Křivka nabídky.

Ukazuje, jaké množství statků je firma ochotna dodávat na trh při dané ceně. Nebo, jakou minimální cenu je výrobce ochoten přijmout, aby dodal na trh toto množství statku. Minimální cena je cena na úrovni nákladů příležitosti.

Přebytek výrobce = rozdíl mezi minimálními požadovanými příjmy a příjmy tržní ceny.


Explicitní a implicitní náklady.

Explicitní náklady : náklady placené někomu, kdo není vlastníkem firmy (dodavatelům, pracovníci, manažeři…)

Implicitní náklady : náklady na zdroje, které firma sama vlastní a používá v podnikání (budovy, kapitál.statky-i ušlé nájemné, které by pronajmutím budovy kterou vlastní získala, zahrnujeme do implicitních nákladů, obdobně i plat podnikatele, který by u jiné firmy dostával je implicitní náklad) Implicitní náklady se používají při vyhodnocování efektivnosti, avšak do účetnictví se zahrnují pouze explicitní náklady.


Účetní zisk a ekonomický zisk.

Účetní zisk = příjmy – explicitní náklady

Ekonomický zisk = příjmy – (explicitní + implicitní náklady)

Žádné komentáře:

Okomentovat