Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZUD / T = 1 – N/T (nákladovost tržeb)

ZUD / T = 1 – N/T (nákladovost tržeb)
CA / T = SA / T + OA / T (doba obratu SA a OA)
SA / T = HIM / T + NIM / T + FI / T (obrat HIM, NIM, FI)
OA /T = zásoby / T + pohledávky / T + krátkodobý fin.majetek / T

Ukazatel zisku v poměru k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, kolik dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. (ziskové rozpětí)
Ukazatel tržeb v poměru k celkovým aktivům vyjadřuje schopnost podniku zajišťovat investice do aktiv při dané úrovni tržeb, jak rychle dokáže otáčet vložený kapitál, jaký je obrat celkových aktiv.
Rentability dosahuje různými kombinacemi ziskovosti tržeb a obratovosti kapitálu. Vysoká ziskovost tržeb je výsledkem dobré kontroly nákladů, hospodárnosti. Vysoký obrat celkových aktiv je projevem efektivního využívání kapitálu (majetku), se kterým podnik hospodaří.
Obecně platí, že čím vyšší ziskovost tržeb, tím lépe. Ovlivňují ji dva faktory: celkový objem tržeb a rychlost obratu zásob.

Žádné komentáře:

Okomentovat