Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dividendová politika podniku

Dividendová politika podniku – souvisí s rozhodováním o způsobu užití zisku po zdanění neboť dividenda představuje podíl na zisku. Pravidla rozdělování jsou odlišně upravena pro různé formy podnikání. Dividendová politika ovlivňuje hodnotu firmy, jejíž růst je považován za jeden z hlavních cílů podnikání. Různé teorie zabývající se touto politikou lze v zásadě rozdělit do 3 skupin:
1. skupina vychází z toho, že zvyšování dividend přispívá k růstu hodnoty firmy.
2. skupina (Miller, Modigliadim) tvrdí, že za určitých předpokladů nemůže dividendová politika tržní hodnotu firmy ovlivnit. V současné ekonomické teorii patří k nejuznávanějším. Např. chce-li a.s.zvýšit výplatu dividend a nechce současně změnit své investiční záměry, musí zvýšené peněžní prostředky na výplatu získat pouze (pokud nechce změnit dluhovou politiku ani ovlivnit výši zadluženosti) vydáním nových akcií. Pokud se nezmění aktiva ani tržní hodnota firmy nově vydané akcie sníží hodnotu akcií původních, přičemž rozdíl bude původním akcionářům vyplacen ve formě zvýšených dividend. Akcionáři tedy financují zvýšení dividend odprodáním části svého vlastnictví firmy. Následně klesne cena akcií právě tolik,aby kompenzovala dodatečné dividendy. Zvýšení tak přenáší vlastnictví od původních k novým akcionářům. Vyměnili nejisté budoucí zisky za jistý příjem.
3. skupina říká, že růst dividend vede k poklesu tržní hodnoty firmy

Žádné komentáře:

Okomentovat