Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Z celkových nákladů lze odvodit průměrné ...

Z celkových nákladů lze odvodit průměrné náklady (Average Costs - AC), průměrné variabilní náklady (AVC), průměrné fixní náklady (AFC) a mezní náklady (Marginal Costs - MC).

Náklady lze též rozdělit na explicitní (vynaložené v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů v cizím vlastnictví) a implicitní (ušlý příjem z výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy).

Uvažujeme-li produkční funkci v dlouhém období, tedy se dvěma výrobními faktory a hledáme optimální kombinaci těchto výrobních faktorů, používáme mapu izokvant a linii stejmých celkových nákladů. Na itokvantě jsou kombinace výrobních faktorů, jimiž lze vyrobit stejný objem prodkce, na linii stejných celkových nákladů kombinace výrobních faktorů, jež jsou maximálně dostupné při daných nákladech a cených výrobních faktorů.
Mezní míra technické substituce (MRTS)
je poměr, v němž se výrobní faktory vzájemně nahrazují, je dána převráceným poměrem jejich mezních produktů.

Žádné komentáře:

Okomentovat