Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pro firmu působící na dokonale konkurenčním ...

Pro firmu působící na dokonale konkurenčním trhu lze podmínku rozšířit:
na rovnost MC = MR = AR = P,
z hlediska dlouhého období navíc ještě na MC = MR = AR = P = AC (tento bod se označuje jako bod zvratu).
Individuální křivka nanídky firmy maximalizující zisk na dokonale konkurečním trhu je totožná s rostoucí částí křivky MC (od bodu uzavření firmy). Tržní křivka nabídky vzniká součtem objemů zboží, které jsou ochotni jednotliví výrobci nabízet při různých úrovních ceny tohoto zboží.

Posun po křivce nabídky je dán změnou tržní ceny. Posun celé křivky může být vyvolán celou řadou faktorů, např. technickým pokrokem, změnami cen ostaních zboží apod.
Změna nabídky vyvolaná zmněnou ceny zboží se měří pomocí cenové elasticity nabídky.

Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu
nastává pokud se poptávka rovná nabídce, platí rovnost MU=P=MC —> alokace finální produkce a výrobních faktorů je efektivní.

Žádné komentáře:

Okomentovat