Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Majitelé firmy –

Majitelé firmy – ti si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, které investovali, jsou náležitě zhodnocovány a využívány
Manažeři – využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé i operativní rozhodování o podniku, zajímají se nejen o vývoj podniku, který řídí, ale i o vývoj finanční situace obchodních partnerů i konkurenčních podniků
Zaměstnanci – mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku, bývají motivováni hospodářskými výsledky, zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální

Základní metodické nástroje finanční analýzy

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele. Vznikají jako poměr dvou absolutních ukazatelů, tedy vztah jednoho čísla k druhému a umožňují tím srovnávat aktuální informace k jejím historickým datům nebo datům jiných podniků. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky jinou položkou uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů musí být kladen na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich interpretace a hodnocení. Vypovídací schopnost je odvislá od užitých metod finanční analýzy.

Žádné komentáře:

Okomentovat