Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

protože Σ pj je vždy rovna 1, ..

protože Σ pj je vždy rovna 1, součet pravděpodobností všech variant je 1, proto lze zapsat:
σ = √ Σ (Pj - P)2 . pj

pomocí směrodatné odchylky mohou být varianty porovnávané tehdy, mají-li přibližně stejné očekávané průměrné hodnoty výnosnosti. Pro komparaci rizikovosti alternativ s podstatně odlišnou výnosností je využíván variační koeficient V, který představuje poměr mezi směrodatnou odchylkou a průměrnou výnosností V = σ / P
Kvantifikace a zohlednění rizika má ve finančním rozhodování velký význam, zejména při dlouhodobých finančních rozhodování. Riziko je tak možno vhodnými způsoby eliminovat a vybrat variantu řešení vedoucí k minimalizaci rizika.

Ochrana proti riziku může být realizována dvěma způsoby.
ofenzivní přístup k riziku – odstranění příčin rizika a tím dosažení jeho eliminace
defenzivní přístup k riziku – snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou míru. V praxi převládá.

Žádné komentáře:

Okomentovat