Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje závislost ...

Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje závislost změn poptávaného množství zboží na změnách důchodu spotřebitele.

Křížová elasticita poptávky udává, jak se změní poptávané množství určitého zboží, změní-li se cena jiného zboží.

Podnikové rozhodování

Cílem firmy je maximalizace tisku, tj. maximalizace rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.

Celkový fyzický produkt (Total Physical Product - TPP)
je celkový objem produkce firmy vyrobený určitým množstvím výrobních faktorů. Z něj je odvozen průměrný fyzický produkt (Average Physical Product - APP) a mezní fyzický produkt (Marginal Physical Product - MPP).

Celkové náklady firmy (Total Costs - TC)
jsou násobkem množství vstupů potřebných k výrobě jednotlivých objemů produkce a cen těchto vstupů.
Celkové náklady v krátkém období se skládají z fixních (Fixed Costs - FC) a variabilních nákladů (Variable Costs - VC).

Žádné komentáře:

Okomentovat