Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• Bertrandův model simultánního stanovení ceny -

• Bertrandův model simultánního stanovení ceny - každá firma volí cenu při určité víře ve výši cen zvolených druhou firmou, jediná rovnovážná cena je dosažena při konkurenční rovnováze (p nemůže být  MC)
• Nekalá kooperace (koluze) - firmy maximalizují zisk celého odvětví
- nestabilní - každá firma je v pokušení zvýšit svůj smluvně stanovený prodej ve víře, že ostatní firmy tak neučiní a ona tak zvýší svůj zisk  systém trestů za podvádění
Srovnání: - kartel - nejnižší objem produkce za nejvyšší ceny
- Bertrand = konkurence - nejvyšší objem při nejnižších cenách
- ostatní - mezi

Cenová politika podniku
Determinace cenové tvorby v závislosti na tržní struktuře
Trh určuje: co?, jak?, pro koho? vyrábět
Tržní struktuře vládnou: spotřebitelé  preference
technologie  hranice produkčních možností
Chování státu: efektivnost, rovnost, stabilita + protimonopolní politika (podpora konkurence, zamezit vzniku monopolu, ochrana spotřebitele)

Žádné komentáře:

Okomentovat