Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• maximalizace zisku -

• maximalizace zisku - firmy tento cíl sledují, ale neuvádějí ve zprávách (x ztráta goodwill u zákazníka)
- uplatňovat dlouhodobě, přijmout i krátkodobé ztráty (jinak příliš velký zisk  vstup nové fy do odvětví,
veřejné mínění nebo vládní zásahy  snížení ceny) - maximalizovat zisk při takové produkci, kdy je největší
rozdíl mezi příjmy (výnosy) a N  MR = MC
- stupňování zisku s ohledem k ostatním částem marketingového programu, např. v obchodních domech žádané
zboží prodáváno s nižším ziskem nebo se ztrátou, ale právě tyto ceny způsobí příliv kupujících a nepřímo působí na ceny ostatního zboží

2. Územní cenová politika
- otázka dodacích podmínek a hlavně otázka dopravného, resp. otázka dopravních N a dalších N spojených s dodávkami zboží
- náklady mohou nést prodávající, kupující n. se mohou o N dělit

Žádné komentáře:

Okomentovat