Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- zkoumání pravděpodobné reakce konkurence ...

- zkoumání pravděpodobné reakce konkurence na cenu výrobku po uvedení na trh  konkurence, které může ohrozit, a proto firma musí vzít její cenu v úvahu - výrobce podobného výrobku a zastupitelných výrobků (= tradiční i zdánlivě odlišné výrobky - např. při nové oceli v úvahu cenu hliníku a umělých hmot jako zastupitelných materiálů pro ocel)
• udržení nebo zlepšení podílu na trhu - firma může získávat stanovený zisk, ale její podíl na trhu se může snížit  současně by měl být stanoven  podílu na trhu (moc velký  podílu - zásah státu do cenové politiky fy), porovnání plánovaného a skutečně dosaženého podílu na trhu
- je snazší rozšiřovat menší než udržovat velký podíl na trhu
 stanovení podílu ovlivní i volbu metody stanovení ceny, možno použít také necenovou soutěž, tj. propagaci a další složky marketingové komunikace (reklama -forma placené náborové činnosti, která má za úkol vzbudit zájem zákazníka o určité myšlenky, výrobky nebo služby a přesvědčit ho o koupi osobní nabídka zboží, podpora prodeje - nákupní kupóny, poskytování slev, mimořádných rabatů, bezplatných vzorků, veletrhy ..., publicita - bezúplatně, s využitím všech dosažitelných médií zapůsobit na potenciálního zákazníka a tak dosáhnout zvýšení odbytu).

Žádné komentáře:

Okomentovat