Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Firma maximalizující obrat při omezující podmínce ...

Firma maximalizující obrat při omezující podmínce minimálního požadovaného zisku vyrábí výstup vyšší než firma maximalizující zisk a nižší než firma maximalizující obrat bez omezující podmínky. Cena je v tomto případě vyšší než cena firmy maximalizující obrat a nižší než cena firmy maximalizující zisk.

Srovnání cen firmy maximalizující obrat a firmy maximalizující zisk ukazuje tento graf:Shrnutí Baumanova modelu: firma maximalizující obrat vyrábí vždy vyšší objem produkce za nižší cenu než firma maximalizující zisk. Jsou-li mezní náklady nenulové, pro firmu maximalizující obrat v bodě optima vždy platí MR < MC, tzn. že objem produkce je skutečně vyšší, než odpovídá optimu firmy maximalizující zisk.
Behavioristické teorie
Soustřeďují se na formulaci a hledání cíle firmy. V určitém smyslu jdou dále než teorie manažerské. Vycházejí z toho, že cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci a skupinami zúčastěnými ve firmě.
V cílové funkci firmy je nahrazena maximalizace určité proměnné její „uspokojivou“ výší. Rozhodování firmy jsou podřízena cílům v pěti základních oblastech: výroby, zásob, prodejů, podílu na trhu a zisk (často jako poměru k investicím či nákladům).

Žádné komentáře:

Okomentovat