Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

= multiplikátor jmění nebo-li finanční páka

CZ/OA - zadluženost OA, OA/krátk.závazky - běžná likvidita, KZ / Dlouh.cizí zdroje - ukazatel struktury cizích fin. zdrojů, DCZ/VJ - dlouhodobá zadluženost podniku
Ziskový účinek finanční páky = zisk před zdaněním/zisk před zdaněním a úroky . CA / VJ = ROE / ROA
rentabilita vlastního kapitálu / rentabilita celkového kapitálu (RVJ / RCK)Ukazatele tržní hodnoty firmy

Vycházejí z údajů na kapitálovém trhu, tedy z údajů charakteru mimoúčetního, tržního. Vypovídají o návratnosti vloženého kapitálu. Z poměrových ukazatelů, které jsou užívány ve finanční analýze je možno uvést:
1. ukazatel poměr tržní ceny akcie k zisku je nejznámější a je považován za indikátor celkového tržního ohodnocení firmy. Hodnotu tohoto ukazatele však můžeme posuzovat rozdílně z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Z krátkodobého - vývoj tržní ceny reaguje na vývoj zisku až s určitým odstupem času, z dlouhodobého na výši ukazatele se odráží dividendová politika - čím méně vyplatí na dividendách, tím více investuje a zvyšuje tak budoucí tržní hodnotu akcie.
P /E = tržní cena akcie / zisk na 1 akcii

Žádné komentáře:

Okomentovat