Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- mínění potenciálních zákazníků -

- mínění potenciálních zákazníků - nezbytné uvážit subjektivnost názorů a možnost vyvozovat
z nich závěry (rozdíl mezi souhlasem s cenou a ochotou ji zaplatit)
- vyzkoušení prodeje ve vybraných oblastech - pokud možno stejné podmínky prodeje, možnost
stanovit více cen, u pružnější D možnost stanovit nižší úvodní cenu, metoda
rozhovorů - jestliže nemůže do oblasti dostat dostatečný počet výrobků
- cena srovnatelných konkurenčních výrobků - porovnává sám výrobce
nedostatky: předpokládá neměnné N, určitá přesnost jen v krátkém období ( cen při rychlé  podmínek trhu  nepřesnosti), výrobce musí hledat způsob N, aby dosáhl  počtu jednotek výrobků, které prodává v tzv. poli nejistoty, ztrát
výhody: názornost daná možností grafického znázornění

Žádné komentáře:

Okomentovat