Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úkolem finanční analýzy je globální posouzení ...

Úkolem finanční analýzy je globální posouzení finanční pozice podniku. Je sice pohledem do minulosti, ale zároveň i základem pro záměry do budoucna. Tyto záměry jsou pak rozpracovány ve finančních plánech. Z hlediska řídícího cyklu je finanční analýza spojovacím článkem mezi finančním účetnictvím a finančním plánováním, které zobrazuje budoucí předpokládaný vývoj.

Hlavní úkoly finanční analýzy lze shrnout do následujících oblastí:
- verifikace dosažených výsledků, kvantifikace příčin
- hledání rezerv v provozní i investiční činnosti
- východisko pro sestavení kvalitních krátko i dlouhodobých plánů, které jsou podkladem pro rozhodování v budoucnu
- nástroj kontroly

Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje managerům se správně rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních zdrojů, při poskytování obchodního úvěru, při volbě dividendové politiky apod. Pravidelné provádění finančních analýz je nezbytné z hlediska možnosti upozornit s předstihem na problémy v hospodaření firmy. Avšak finanční analýza je pouze prostředkem k poznání stavu podniku, není ale prostředkem ke změně tohoto stavu.

Žádné komentáře:

Okomentovat