Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

8. Finanční rozhodování, typy finančního rozhodování.

8. Finanční rozhodování, typy finančního rozhodování. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. Finanční politika podniku

Finanční rozhodování
Rozhodování je podstatou finančního řízení.. Předpokládá dobrou znalost řízeného jevu, jeho souvislosti s jinými závislými i nezávislými veličinami, zhodnocení dostupných informací , zvážení rizika a nejistot. Všechna však musí vycházet z přesně definovaných podnikových cílů.

Hlavní cíl podniku směřuje k schopnosti podniku udržet se na trhu, stabilizovat své postavení, dosáhnout prosperity a tím postupně zvyšovat hodnotu své firmy.

Finanční rozhodování představuje výběr optimální varianty získaných peněz, podnikového kapitálu a jejich využití z hlediska základních finančních cílů podniku a přihlédnutím k omezujícím podmínkám. V tržní ekonomice není jen pouhá realizace přijatých rozhodnutí, ale rozhodování s vědomým zodpovědnosti za konečný výsledek.

Žádné komentáře:

Okomentovat