Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• zúčtovací jednotka –

• zúčtovací jednotka – v cenách je evidován v účetní soustavě veškerý majetek  vyjadřuje schopnost peněz působit jako míra ocenění všech ostatních statků a služeb, aktiv a pasiv
• uchovatel hodnot – peníze lze shromažďovat za účelem pozdějších výdajů  schopnost peněz plnit funkci uchovatele hodnot však úzce závisí na stabilitě jejich hodnot (vlivy in-flace)

Peníze jsou v podstatě zboží a mají tedy svou poptávku, nabídku a cenu (tj. úrok). Peníze jsou ovlivňovány převážně poptávkou po penězích.
Poptávka po penězích
• dle motivu ji lze rozdělit na:
1. transakční poptávka – je motivovaná cílem získat peníze na nákup spotřebního zboží (spotřebitelský úvěr) nebo na nákup výrobních faktorů (překlenovací úvěr)  dlužník v této poptávce poměřuje náklady na pořízení úvěru a efekt, který mu úvěr přinese (individuální)
2. majetková poptávka (spekulativní) – jejím cílem je získat peníze na nákup jiných majetkových aktiv, které přinášejí důchody  jde tedy o nákup kapitálu (CP, provoz-ní kapitál)  dlužník poměřuje náklady a efekt, který mu úvěr přinese
3. opatrnostní poptávka – je výsledkem snahy vytvořit si určitou zásobu pro případy neočekávaných událostí vyžadujících určité finanční zdroje

Žádné komentáře:

Okomentovat