Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Inflace

• je makroekonomický jev vyjadřující tržní nerovnováhu, tzn. znehodnocení peněžní jed-notky  stav trvalejšího převisu poptávky nad nabídkou (změna cenové hladiny)
• pro určování cenové hladiny se využívá nejznámější statistická metoda Index spotřebních cen  je konstruován na základně nákladů na koš zboží a služeb spotřebovaných typickou domácností (obecný název Koš spotřebního zboží)

Typy inflace:
• z hlediska tempa inflace
1. mírná (do 10 %) – vcelku přijatelná a slučitelná se zdravým vývojem ekonomiky
2. pádivá (10 – 100 %) – jsou s ní spojeny značné ekonomické náklady, peníze ztrácejí fci uchovatele hodnot (klesají vklady)
3. hyperinflace (1000 – 1000000 a více % ročně) – trh je naprosto dezorganizován, na-turalizuje se (směna zboží za zboží)  jedná se o denominalizaci, tj. snížení hodnoty peněz z 1000 na 100
• z hlediska příčin inflace

Žádné komentáře:

Okomentovat