Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• pro tyto obchody konkrétně s akciemi ...

• pro tyto obchody konkrétně s akciemi se používají opční smlouvy  na základě této opce lze získat právo v daném termínu koupit nebo prodat za danou cenu
• za tuto opci zaplatí kupující cenu opce (prémii), která je jen zlomkem ceny akcie, jež je předmětem budoucího obchodu  podle vývoje kurzu na trhu CP pak ten, kdo opci kou-pil, má právo volby
 rozhoduje se zda koupí nebo prodá
• druhá strana, která opci poskytla je ovšem již naopak vždy povinna na vyzvání držitele opce prodat či koupit ve stanovenou dobu předmět obchodu

Druhy derivátů CP:
• futures, forwardy – pevné termínované obchody k určitému datu za předem dohodnutou cenu (předem dohodnutý kurz); futures je právo i povinnost uskutečnit sjednaný obchod na rozdíl od opce, kterou nemusíte realizovat
• swap – prodej CP (deviz) v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím odkoupení zpět za předem dohodnutý kurz (pro druhou stranu je to okamžitý nákup s budoucím prodejem)  zabezpečení proti náhlým výkyvům kurzu
• opce – právo (nikoliv povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s CP (devizami) za předem stanovenou cenu, platí se dost velký poplatek  bude-li vývoj kurzu nepříznivý, uplatníme ocpi a neriskujeme ztrátu

Žádné komentáře:

Okomentovat