Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

. dle počtu držených akcií

- velkoakcionáři (vlastní velký počet, tzv. majoritní balík akcií)
- drobní akcionáři (u nás především vlivem kupónové privatizace)

Formy akcií:
• materializované (listinné)
• dematerializované (zaknihované – údaje v paměti počítače v SCP)

Výhody financování formou emise akcií:
• možnost získat mnohem větší vstupní kapitál než v případě zakládání firmy jedincem či skupinkou jedinců
• rozložení rizika podnikání na mnohem větší okruh osob

Nevýhody:
• okamžikem emise veřejně obchodovatelných akcií firma samotná ztrácí moc nad cestami převodů těchto akcií na nové majitele
• spekulace a kolísání cen negativně ovlivňuje image firmy na trhu (firma těžko ovlivní fakt, že majoritní balík chce koupit konkurence)
• majoritní balík je tvořen 30 % akcií potřebných k ovládnutí a. s.

Žádné komentáře:

Okomentovat