Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Skončení a zánik pracovního poměru probíhá na základě:

1. právních úkonů (písemně)
a) dvoustranné
- dohoda o skončení pracovního poměru
b) jednostranné
- výpověď
- okamžité zrušení
- zrušení ve zkušební době
2. právních událostí
a) uplynutí času
b) skončení dohodnutých prací
c) úmrtí zaměstnance

Dohoda o skončení PP je shodný projev vůle účastníků ukončit pracovní poměr k určitému datu (PP pak končí právě tímto datem) bez výpovědní doby. Důvody se uvádějí, přeje-li si to zaměstnanec, pokud se nedohodnou, zaměstnavatel podá výpověď.

Výpověď je způsob zrušení PP jednostranným projevem vůle zaměstnance nebo zaměstnavatele. Pracovní poměr končí až uplynutím výpovědní doby, která je jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele dvouměsíční, pokud zákon nestanoví jinak.

Žádné komentáře:

Okomentovat