Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• reálný HDP podává skutečný obraz ...

• reálný HDP podává skutečný obraz o výkonu ekonomiky, o skutečném fyzickém přírůstku nebo úbytku produkce
- je očištěn o vlivy inflace tím, že oceňování produkce se děje v cenách zvoleného vý-chozího roku  k tomu se používá metody indexu spotřebitelských cen, který zachy-cuje změny cenové hladiny nebo jednoduché metody meziročního tempa růstu vý-konnosti ve vztahu k tempu růstu inflace
- ekonomickou sílu nebo životní úroveň státu však objektivně vyjadřuje údaj o reálném HDP přepočtený na 1 obyvatele
• potenciální HDP je totožný s dlouhodobou křivkou AS a je to takový produkt, kterého by bylo možno dosáhnout při plném využití existujících výrobních faktorů
- jedná se však o takové využití zdrojů, které je trvale udržitelné  je to tedy hypotetic-ký údaj, který se zjišťuje statisticko-matematickými metodami vycházejicími z nom. HDP a údajů o míře nezaměstnanosti
• skutečný HDP je takový, který byl skutečně naměřen jako nominální nebo reálný domácí produkt

Žádné komentáře:

Okomentovat