Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VÝKONNOST EKONOMIKY A JEJÍ MĚŘENÍ

• agregátní poptávka
• agregátní nabídka
• hrubý domácí produkt
• základní metody zjišťování HDP

Výkonnost ekonomiky je schopnost produkovat určité množství statků a služeb za určité období zpravidla 1 roku. K jejímu zjišťování se běžně používají dvě rovnocenné metody:
1. produktová metoda
2. důchodová metoda

Hodnocením národního hospodářství jako celku se zabývá makroekonomie. Pro pochopení fungování NH a jeho problémů je důležité sledovat zejména AS a AD.

Koloběh fungování ekonomiky
• schéma počítá se dvěma zákl. typy ekonomických subjektů (domácnosti a firmy), chybí zde banky, stát a mezinárodní obchody
DOMÁCNOST FIRMY

Žádné komentáře:

Okomentovat