Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Funkce instituce státu:

• funkce právní jistoty a bezpečí – vybrané státní instituce zajišťují tvorbu a dodržování práva jako základní podmínky řádného fungování společnosti a tedy i ekonomiky  k tomu mají nástroje umožňující vynutitelnost práva, zajišťují bezpečnost vnitrostátní i mezinárodní
• funkce sociální – státní instituce zajišťují přerozdělovací procesy v ekonomice, tzv. transfery (důchody, nemocenské dávky …), starají se o veřejné statky (školství, životní prostředí …), řeší nezaměstnanost a pohyb pracovních sil  fungující neziskový sektor je podmínkou pro fungující ekonomiku
• funkce hospodářská – stát zaujímá významné místo i v ziskovém sektoru:
a) stát sám podniká za účelem dosažení zisku a rozmnožení bohatství státu (z těchto zdrojů jsou financovány potřeby v ne-ziskovém sektoru nebo jsou reinvestovány zpět do podnikání státu)
b) stát vytváří podmínky pro úspěšné podnikání ostatních subjektů hospodářství – např. pravidla hospodářské soutěže, garance stabilní měny, role státu v mezinárodních ob-chodních vztazích (bez zahraničního obchodu se neobejdeme  stát musí vytvářet podmínky pro efektivní a pro nás výhodný zahraniční obchod formou uzavírání mezi-národních dohod o zamezení dvojího zdanění, celních dohod, zřizuje a financuje za-hraniční obchodní zastupitelství …)

Žádné komentáře:

Okomentovat