Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Národní důchod

• jedná se o makroekonomický ukazatel, výkonnost ekonomiky se zde měří pomocí důcho-dové metody

HND = W + Int. + R + P + D + IBT

W … příjmy zaměstnanců (mzdy a platy)
Int. … čisté úroky (přijaté, tzn. vyplacené)
R … renty
P … hrubé zisky firem
D … odpis
IBT … nepřímé daně (spotřební daň, prohibitní daně)

pozn.: Obě metody jsou rovnocenné, dospějeme stejného výsledku. Naše
statistika dává přednost metodě produktové.

Žádné komentáře:

Okomentovat