Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Směnka může sloužit jako:

- zástava při jiných typech úvěru
- ručitel určité obchodní transakce
- směnka může být součástí dokumentárního akreditivu, který se používá především při obchodech se zahraničím
- platidlo
- cizí zdroj krátkodobého financování firmy
- využití při úvěrech
- eskont exportních směnek (podpora přímých vývozců zboží od ČNB)

Akceptace směnky:
• provádí se z důvodu vystavení směnky věřitelem a je tedy nutné, aby dlužník svůj dluh uznal čili akceptoval (stačí podpis na líci směnky, tak směnečník vyjadřuje souhlas s tím, že zaplatí)

Domicil směnky:
• domicilovaná (umístěná) směnka splatná u jiné právnické či fyzické osoby než u smě-nečníka
• domicilát je zmocněncem směnečníka pro úkon placení (peněžní ústav), nápis na směnce kde je možná splatnost se nazývá domicil

Žádné komentáře:

Okomentovat