Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SMĚNKY

• převoditelný cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz uhradit majiteli směneč-nou částku v určitém čase a na určitém místě (cizí směnka) nebo obsahuje směnečný zá-vazek uvedenou částku zaplatit (vlastní směnka)
• vydávání a použití směnek se řídí směnečným a šekovým zákonem (191/1950 Sb.)
• splatnost směnky je doba kratší než 1 rok
• směnka se předkládá k placení v den splatnosti (dospělosti)
• majiteli směnky ručí za zaplacení všichni ti, co ji vystavili, přijali, indosovali, opatřili ru-čitelským prohlášením ...
• pokud není směnka předložena k placení včas, ztrácí se právo proti nepřímým dlužníkům
• směnečnou sumu lze úročit

Náležitosti směnky:
- slovo „směnka“ uprostřed textu
- bezpodmínečný příkaz k zaplacení
- údaj o splatnosti (datum, místo)
- jméno plátce (směnečník, výstavce)
- jméno toho, komu se platí (remitent)
- datum a místo vystavení směnky
- vlastnoruční podpis výstavce směnky

Žádné komentáře:

Okomentovat