Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• burzovní výbory

- obligatorní orgány, které zřizuje burzovní komora k výkonu činností určených ze zá-kona
• generální tajemník burzy CP či Sekretář komoditní burzy
- orgán burzy a zároveň zaměstnanec, jehož pracovní poměr vzniká jmenováním na zá-kladě výběrového řízení, které vyhlašuje komora
- řídí činnost burzovního aparátu (zaměstnanců burzy)
- účastní se zasedání burzovní komory a výrobů (poradní hlas)
- ukládá pokuty osobám porušujících pořádek
• dozorčí rada
- musí být u burzy CP
- dohlíží na výkon burzovní komory
- přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku
- má min. 3 členy (pouze fyzické osoby), nesmí to být zaměstnanci burzy
• burzovní komisař
- vykonává jménem MFČR externí kontrolu (kontroluje burzovní obchody, může pro-vádět revizi burzovních dohodců)

Žádné komentáře:

Okomentovat