Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. finanční poptávka – ...

4. finanční poptávka – je odrazem skutečnosti, že peníze představují pro ekonomické subjekty jednu z forem bohatství  vzniká zde závislost poptávky po penězích na úrokové sazbě  tato závislost je nepřímo úměrná, protože čím vyšší úroková sazba, tím je větší zájem peníze investovat a menší zájem držet je v podobě peněžní zásoby doma  čím vyšší je však poptávka po penězích, tím je úrok nižší
• poptávka po penězích je funkcí HDP, tzn. že čím větší HDP tím větší poptávka po peně-zích (HDP je vyjádřen hodnotou statků a služeb)

HDP
MD
M – množství peněz

Celková MD = transakční D + majetková D

Žádné komentáře:

Okomentovat