Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářský proces

( Fáze hospodářského procesu – výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností, rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba)

Samotný proces uspokojení potřeby se nazývá spotřeba.
Např. snížení jídla je proces, který nazveme spotřeba statku. Samotné spotřebě předchází řada činností. Většinu statku musíme nejprve vyrobit, využíváme rozdělování (získání peněz ve formě mzdy a zisku) a přerozdělování (dávky ze státního rozpočtu) ve společnosti, takto získané peníze na trhu směňujeme za statky, které potřebujeme. Tento proces se nazývá Hospodářský proces.
Členění:
1. výroba
2. rozdělování přerozdělování
3. směna
4. spotřeba

I. Výroba

Je činnost při které člověk přetváří přírodu ve statky. Výrobu může provádět jednotlivec nebo celé výrobní firmy. V obou případech je k výrobě potřeba mít tři základní předpoklady Výrobní faktory.

Žádné komentáře:

Okomentovat