Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• procesy:

a) přelicencování – inventura subjektů kapitálového trhu a řadě fondů při kupónové pri-vatizaci odebírání licence
b) otevírání fondů – povinnost na žádost majitele podílového listu tento list od něj od-koupit zpět

OBLIGACE
• je dlouhodobý úvěrový cenný papír (dluhopis), ve kterém se emitent zavazuje v určité době majiteli obligace vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok
• obligace = závazek
• splatnost obligace je zpravidla pevně stanovena (u nových druhů obligací může být pevně stanovená splatnost změněna na jinou dobu splatnosti)
• obligace jsou vydávány s cílem získat peněžní prostředky na delší dobu a s jistotou, že věřitel později od svého rozhodnutí neustoupí
• pro emitenta představuje obligace cizí zdroj financování (emisi schvaluje ministerstvo financí), jde o levnější způsob financování než u emise akcií
• úroky z obligace se musí vyplatit vždy, i když firma neprosperuje (vydat dluhopis je vý-hodnější než si požádat o úvěr u banky, která má vyšší úroky z dlužné částky – asi 15 % i více)

Žádné komentáře:

Okomentovat