Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

• pro zajištění srovnatelnosti těchto ...

• pro zajištění srovnatelnosti těchto ukazatelů v jednotlivých letech musíme eliminovat vliv inflace = ukazatele přepočítáme na základní, tzv. stálých cen

Ekonomická rovnováha
• pokud může a dovede ekonomika vyrobit tolik, kolik sama spotřebuje, je v ekonomické rovnováze  nejefektivnější
• v tržní ekonomice převažující vliv na ekonomiku má vztah AS a AD  Ideální AS = AD

1. AD  AS je to stav podezřelý, protože strana poptávky D má více peněz, než je na trhu zboží, lze toho dosáhnout:
• inflačním znehodnocením peněz
• poptávající si vypůjčí peníze a chtějí spotřebovávat na dluh
- uvedený popis signalizuje problémy a skrývá v sobě riziko předlužení a finančního krachu, tento stav může dočasně stimulovat rozvoj ekonomiky (inflační peníze defor-mují ekonomiku a její vztahy)
- pokud poroste cenová hladina  výrobci sníží ceny  automaticky se sníží D

Žádné komentáře:

Okomentovat