Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

a) práce

je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

Pracovní síla = souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci. Práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu pracovních sil. Tuto cenu nazýváme mzdou.

Mzda nominální = mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu. Pro pracovníka je to příjem, pro firmu náklad. Nominální mzdu vyjádříme v penězích.

Mzda reálná = mzda, vyjadřující co si za utržené peníze je pracovník schopen koupit. Je to porovnání k cenové hladině zboží a služeb (inflace). Významná je i otázka vztahu velikosti mzdy k množství vykonané práce.
Kromě množství a kvality ovlivňuje velikost mzdy:
• Kvalifikace
• Poptávka po určitém druhu práce na trhu práce
• Tržní úspěšnost práce
Nabídka pracovník sil je v krátkém časovém horizontu relativně neměnná (víme v jakém je rozsahu). Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá.

Žádné komentáře:

Okomentovat