Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. poptávka – inflace tažená

1. poptávka – inflace tažená poptávkou (poptávková)
2. nabídka – inflace tažená náklady (nabídková)

Inflace poptávková
• je charakteristická převisem AD nad nabídkou  domácností, firmy a stát chtějí spotře-bovávat více než bylo skutečně vyprodukováno  roste kupní síla bez současného růstu produktivity práce
• inflace se projeví více inflačně, bude-li skutečný domácí produkt totožný nebo blízký po-tenciálnímu

P
S


D1

D0

reálný HDP

Žádné komentáře:

Okomentovat