Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. způsob řízení ekonomiky vládou ...

5. způsob řízení ekonomiky vládou (programové prohlášení vlády – daňové zákony, úvě-rová politika ČNB, stabilita cenové hladiny, inflace)
6. přírodní zdroje daného NH, zejména neobnovitelné, důležité je jakým způsobem jsou tyto zdroje využívány (voda, půda …)

Hospodářské cykly mají různou délku trvání:
- krátkodobé (cykly v zásobách) – měsíční výpadky v případě JUST IN TIME
- střednědobé – chyby v investování do fixního kapitálu (při zdůvodnění příčin inflace)
- dlouhodobé – bývají ovlivněny politickými zvraty

• příčiny hospodářských cyklů bývají předmětem dohadů mezi zastánci různých ekonomic-kých teorií, např. keynesiánci a monetaristé  všichni se ale shodují na základním dělení příčin na:
a) vnitřní – nepřiměřené investice, jestliže např. meziročně vzroste AD o 10 %, pak ve stejném období vzrostou investice do fixního kapitálu o 40 % (příliš optimistické oče-kávání vývoje odbytu)
b) vnější

Žádné komentáře:

Okomentovat