Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) úvěrové

• obligace
• hypoteční zástavní listy
c) deriváty cenných papírů
• opce
• swap
• futures, forwardy

DEPOZITNÍ CERTIFIKÁTY
• úročitelné krátkodobé obchodovatelné CP s různou nominální hodnotou a splatností
• vystavuje ho banka jako dlužník a potvrzuje jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od věřitele
• je obvykle úročen pevnou úrokovou mírou a nominální hodnota certifikátu + úrok jsou splatné po uplynutí sjednané doby uložení
a) na jméno (jméno majitele zde není uvedeno)
b) na doručitele

Žádné komentáře:

Okomentovat