Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářský růst

• je procesem, v němž se zvyšuje schopnost NH produkovat statky a služby
• pokud budeme sledovat výkonové ukazatele NH (HDP, HNP …) v delším časovém obdo-bí, zjistíme že mají zpravidla rostoucí tendenci  tato rostoucí tendence však vykazuje určitou nepravidelnost  cykly
• samotný hospodářský růst musíme porovnávat vždycky i s údaji o demografickém vývoji  proto pro objektivizaci vyjadřujeme hospodářský růst ukazatelem vývoje reálného HDP/1 obyvatele  ukazatel současně vyjadřuje i vývoj životní úrovně

Předpoklady hospodářského růstu:
1. přírůstek počtu obyvatelstva (jeho struktura = příznivý demografický vývoj)  věková skupina práce schopného obyvatelstva roste
2. přírůstek fyzického kapitálu spojený s vyšší produktivitou práce (lepší vybavenost)  čisté investice + investice rozvojové
3. přírůstek investic do vzdělání – vzdělanější společnost je schopna lépe rozvíjet technický pokrok a pokrok vůbec a lépe ho akceptovat
4. samotný technický pokrok umožňující lepší využití fyzického kapitálu a lidských zdrojů (vzdělání)

Žádné komentáře:

Okomentovat