Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Typy firem a jejich cíle

Typy firem a jejich cíle
Typy firem v tržní ekonomice.
právní formy podnikání se v různých zemí liší – ve Velké Brit. je podnikání upraveno takto – 1) firmy v indiv. vlastnictví, 2) partnerství – větší firma – umožňuje získ. větš. množství kapitálu, 3) akciová společnost – vydávání akcií – podíl na zisku, řízení a likvidačním zůstatku společnosti.
V ČR máme tyto právní formy
- živnost – svobodné podnikání – jsou živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované (živnostenský list, 18 let, bezúhonnost, doklad o vzdělání, popř. státní povolení)
- obchodní společnosti – veřej. obch. spol., komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, další právní formy jako družstvo nebo státní podnik. Různé nadace a sdružení…
A. S. – možno získat velké fin. zdroje X dvojí zdanění – zdanění zisku, pak dividend. Rozdělení řízení – vlastníci – manažeři. Dividenda – výnos z akcie – je to vlastně podíl na zisku společnosti – na řízení společnosti se podílejí jen větší akcionáři (kontrolní balík akcií je 51%).
Zisk jako hlavní podnět podnikání (typy zisku, maximalizace zisku v praxi).
maximalizace zisku – dosažení dvěma způsoby – minimalizace nákladů (vyhledávání úspor, dl.obd.-tech.pokrok,zvyš. produktivity práce; maximalizace příjmů – velký objem výroby-snižování prům.nákl, v ndk s objemem výr. klesá cena – nutno využ. i jiných způsobů. Cenová a necenová konkurence mezi výrobci. (cenová válka – cíl ovládnout trh – bývá ztrátová – možno provádět jen krátkodobě). MR=MC

Žádné komentáře:

Okomentovat